Προσωπογραφία του Γιάννη Ραζηκότσικα, Υπαρχηγού των Μεσολογγιτών, ελαιογραφία σε 11600
  • Προσωπογραφία του Γιάννη Ραζηκότσικα, Υπαρχηγού των Μεσολογγιτών, ελαιογραφία σε μουσαμά του Ι. Τρικογλίδη, 1930.
  • Διαστάσεις: 0.8 x 1 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 3984-.