Προσωπογραφία του Δημητρίου Λάμπρου ή "Λεωνίδα", ελαιογραφία σε μουσαμά του Λεων 11624
  • Προσωπογραφία του Δημητρίου Λάμπρου ή "Λεωνίδα", ελαιογραφία σε μουσαμά του Λεωνίδα, 1929.
  • Διαστάσεις: 0.6 x 0.81 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 4013-.