Προσωπογραφία του Λαζαρέτου Τριαντάφυλλου, κρητιδογραφία σε χαρτί 11625
  • Προσωπογραφία του Λαζαρέτου Τριαντάφυλλου, κρητιδογραφία σε χαρτί.
  • Διαστάσεις: 0.37 x 0.47 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 4014-.