Προσωπογραφία του Γεωργίου Αινιάνος, ελαιογραφία σε χαρτόνι 11679
  • Προσωπογραφία του Γεωργίου Αινιάνος, ελαιογραφία σε χαρτόνι.
  • Διαστάσεις: 0.49 x 0.58 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 4089-.