Μεταξωτή καπνοσακούλα του Αναγνώστη Πετμεζά (1765-1822), αγωνιστή του 1821. 11815
  • Μεταξωτή καπνοσακούλα του Αναγνώστη Πετμεζά (1765-1822), αγωνιστή του 1821.
  • Διαστάσεις: 0,22 x 0,21 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 4316-.