Σημαία Ηγεμονίας Σάμου και των Δημοσίων Καταστημάτων της (1833-1912) 11885
  • Σημαία Ηγεμονίας Σάμου και των Δημοσίων Καταστημάτων της (1833-1912).
  • Διαστάσεις: 0.75 x 0.55 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 4385-.