Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αρχιστράτηγος των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων της Π 11886
  • Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αρχιστράτηγος των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων της Πελοποννήσου κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης. Λιθογραφία του Adam Friedel από το λεύκωμα "The Greeks. Twenty-four portraits, (in four parts of six portraits each), of the principal leaders and personages who have made themselves most conspicuous in the Greek Revolution", Λονδίνο, 1824.
  • Διαστάσεις: 0,35 x 0,47 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 4393-3