Προσωπογραφία του Διονυσίου Βούρβαχη, ελαιογραφία σε μουσαμά του Ε. Πανταζόπουλο 11905
  • Προσωπογραφία του Διονυσίου Βούρβαχη, ελαιογραφία σε μουσαμά του Ε. Πανταζόπουλου.
  • Διαστάσεις: 0.26 x 0.34 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 4563-.