Προσωπογραφία του Καρόλου Φαβιέρου, ελαιογραφία σε μουσαμά του Ε. Πανταζόπουλου, 11906
  • Προσωπογραφία του Καρόλου Φαβιέρου, ελαιογραφία σε μουσαμά του Ε. Πανταζόπουλου, 1928.
  • Διαστάσεις: 0.31 x 0.39 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 4564-.