Ολόσωμη Προσωπογραφία του Όθωνος, μολύβι σε χαρτί του Bodmer 11963
  • Ολόσωμη Προσωπογραφία του Όθωνος, μολύβι σε χαρτί του Bodmer.
  • Διαστάσεις: 0.2 x 0.34 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 4473-4