Προσωπογραφία (ημιτελής) του Όθωνος, μολύβι και κραγιόνια σε χαρτί του Bodmer 11966
  • Προσωπογραφία (ημιτελής) του Όθωνος, μολύβι και κραγιόνια σε χαρτί του Bodmer.
  • Διαστάσεις: 0.3 x 0.57 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 4473-6