Ο θάνατος του Μάρκου Μπότσαρη. Μελανογραφία του Αθανασίου Ιατρίδη. Οδησσός, 1824 11992
  • Ο θάνατος του Μάρκου Μπότσαρη. Μελανογραφία του Αθανασίου Ιατρίδη. Οδησσός, 1824.
  • Διαστάσεις: 35 x 50 cm
  • Αρ. Ταυτότητας: 4542-1