Ο θανάσιμος τραυματισμός του Μάρκου Μπότσαρη. Μελανογραφία του Αθανασίου Ιατρίδη 11994
  • Ο θανάσιμος τραυματισμός του Μάρκου Μπότσαρη. Μελανογραφία του Αθανασίου Ιατρίδη, (1824).
  • Διαστάσεις: 37 x 50,8 cm
  • Αρ. Ταυτότητας: 4542-3