Προσωπογραφία του Κωνσταντίνου Μαυρομιχάλη, ελαιογραφία σε μουσαμά 12010
  • Προσωπογραφία του Κωνσταντίνου Μαυρομιχάλη, ελαιογραφία σε μουσαμά.
  • Διαστάσεις: 0.83 x 1.05 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 4642-.