Προσωπογραφία του Ηλία Μαυρομιχάλη, ελαιογραφία σε μουσαμά του Σπυρίδωνος Προσαλ 12011
  • Προσωπογραφία του Ηλία Μαυρομιχάλη, ελαιογραφία σε μουσαμά του Σπυρίδωνος Προσαλέντη, 1887.
  • Διαστάσεις: 1 x 1.43 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 4643-.