Ναυμαχία Ύδρας - Σπετσών. Υδατογραφία σε χαρτί. 12023
  • Ναυμαχία Ύδρας - Σπετσών. Υδατογραφία σε χαρτί.
  • Διαστάσεις: 0,39 x 0,3 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 4662-.