Προσωπογραφία του Σπύρου Ματσούκα, ελαιογραφία σε μουσαμά του Πέτρου Ρούμπου 12073
  • Προσωπογραφία του Σπύρου Ματσούκα, ελαιογραφία σε μουσαμά του Πέτρου Ρούμπου.
  • Διαστάσεις: 0.39 x 0.49 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 4705-.