Αναμνηστικό μετάλλιο για την Βενετική κατάκτηση του Μορέως από τον Μοροζίνι. Έργ 12082
  • Αναμνηστικό μετάλλιο για την Βενετική κατάκτηση του Μορέως από τον Μοροζίνι. Έργο των Lauffer L. G., Hautsch G. Ασημένιο (μετά το 1686).
  • Αρ. Ταυτότητας: 4743-β