Αναμνηστικό Μετάλλιο για την Γενουατική κυριαρχία στη Χίο. Ασημένιο. 12088
  • Αναμνηστικό Μετάλλιο για την Γενουατική κυριαρχία στη Χίο. Ασημένιο.
  • Αρ. Ταυτότητας: 4749-.