Αντίγραφο του χρυσού τιμητικού μεταλλίου που δόθηκε στον  Θεόδ. Ουσακώφ από τους 12112
  • Αντίγραφο του χρυσού τιμητικού μεταλλίου που δόθηκε στον Θεόδ. Ουσακώφ από τους Ιθακησίους επί Επτανήσου Πολιτείας Τζαν. Έργο του Τζανέτου Αρσένη ή Λυσιδίκα. Kράμα μολύβδου. Xυτό (1800).
  • Αρ. Ταυτότητας: 4783-.