Προσωπογραφία του Ιωάννη Μήτσα (1780-1827), ελαιογραφία σε μουσαμά 12141
  • Προσωπογραφία του Ιωάννη Μήτσα (1780-1827), ελαιογραφία σε μουσαμά.
  • Διαστάσεις: 0.52 x 0.62 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 4831-.