"Η ΜΕΓΑΛΗ ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΩΝ ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ (3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1912)",  χρωμολιθογραφία. 12614
  • "Η ΜΕΓΑΛΗ ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΩΝ ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ (3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1912)", χρωμολιθογραφία.
  • Διαστάσεις: 0,68 x 0,49 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 4951-29