Κηδεία Γεωργίου Α΄, χρωμολιθογραφία. 12699
  • Κηδεία Γεωργίου Α΄, χρωμολιθογραφία.
  • Διαστάσεις: 0,65 x 0,48 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 4951-109