"ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΝΑΥΜΑΧΙΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ", χρωμολιθογραφία. 12701
  • "ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΝΑΥΜΑΧΙΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ", χρωμολιθογραφία.
  • Διαστάσεις: 0,7 x 0,5 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 4951-110