"Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ". Απεικόνιση του Ελ. Βενιζέλου, του Κωνστ 12706
  • "Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ". Απεικόνιση του Ελ. Βενιζέλου, του Κωνσταντίνου και του Ναού της Αγίας Σοφίας, χρωμολιθογραφία.
  • Διαστάσεις: 0,45 x 0,64 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 4951-14