"Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΧΗ ΕΙΣ ΤΑ ΣΤΕΝΑ ΠΟΡΤΑΣ ΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ (ΣΙΔΗΡΟΠΟΡΤΑΣ) 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1912" 12715
  • "Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΧΗ ΕΙΣ ΤΑ ΣΤΕΝΑ ΠΟΡΤΑΣ ΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ (ΣΙΔΗΡΟΠΟΡΤΑΣ) 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1912", χρωμολιθογραφία.
  • Διαστάσεις: 0,68 x 0,5 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 4951-46