"Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΙΚΗΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ ΕΝ ΤΟΨΙΝ- 12768
  • "Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΙΚΗΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ ΕΝ ΤΟΨΙΝ- 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1912", χρωμολιθογραφία.
  • Διαστάσεις: 50 x 68 cm
  • Αρ. Ταυτότητας: 4951-76