"ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ/ CONSTANTIN PRINCE HERITIER DES HELL 12772
  • "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ/ CONSTANTIN PRINCE HERITIER DES HELLENES/ Ο ΜΕΓΑΣ ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΣ", λιθογραφία.
  • Διαστάσεις: 0,48 x 0,7 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 4951-8