"ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΟΙΪΑΝ ΤΟΥ 1912/ Η ΧΙΛΙΟΝΕΚΡΟΣ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ", χρωμολιθογραφ 12780
  • "ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΟΙΪΑΝ ΤΟΥ 1912/ Η ΧΙΛΙΟΝΕΚΡΟΣ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ", χρωμολιθογραφία, 1912.
  • Διαστάσεις: 0,46 x 0,35 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 4951-94