"Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΥΡΙΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ ΔΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓ 12787
  • "Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΥΡΙΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ ΔΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΧΗΣ", χρωμολιθογραφία.
  • Διαστάσεις: 0,69 x 0,49 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 4952-10