"ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 1913/ Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΛΙΓΚΟΒΑΝΗΣ
LE GUERRE  12789
  • "ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 1913/ Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΛΙΓΚΟΒΑΝΗΣ LE GUERRE GRACO-BULGARE DE 1913/ LE VIOLANT COMBAT DE LINGHOVANI", χρωμολιθογραφία.
  • Διαστάσεις: 0,65 x 0,5 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 4952-12