"Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΤΡΟΠΩΣΙΣ ΤΩΝ ΙΤΑΛΩΝ", χρωμολιθογραφία. 12819
  • "Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΤΡΟΠΩΣΙΣ ΤΩΝ ΙΤΑΛΩΝ", χρωμολιθογραφία.
  • Διαστάσεις: 0,58 x 0,47 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 4957-2