"ΤΟ ΗΡΩΙΚΟΝ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΜΑΣ/ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1940". Υποβρύχιο "Παπανι 12862
  • "ΤΟ ΗΡΩΙΚΟΝ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΜΑΣ/ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1940". Υποβρύχιο "Παπανικολής", χρωμολιθογραφία.
  • Διαστάσεις: 0,65 x 0,49 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 4955-1