Έδεσσα, οικία Συρομάχου. Αρχιτεκτονικό σχέδιο, κάτοψη, του Περικλή Χατζόπουλου γ 18576
  • Έδεσσα, οικία Συρομάχου. Αρχιτεκτονικό σχέδιο, κάτοψη, του Περικλή Χατζόπουλου για τον Σύλλογο Ελληνική Λαϊκή Τέχνη, 1937
  • Διαστάσεις: 0,46 x 0,47 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 13103-ΕΔΕ/3/4