Ζαγορά Πηλίου, οικία Απ. Κωνσταντινίδη. Αρχιτεκτονικό σχέδιο, ντουλάπι, για τον  18588
  • Ζαγορά Πηλίου, οικία Απ. Κωνσταντινίδη. Αρχιτεκτονικό σχέδιο, ντουλάπι, για τον Σύλλογο Ελληνική Λαϊκή Τέχνη, 1939
  • Διαστάσεις: 0,45 x 0,25 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 13103-ΖΑΓ/1/3