Αναμνηστικό μετάλλιο των μεταρρυθμίσεων (Τανζιμάτ) στην Οθωμανική αυτοκρατορία ε 18596
  • Αναμνηστικό μετάλλιο των μεταρρυθμίσεων (Τανζιμάτ) στην Οθωμανική αυτοκρατορία επί Αβδούλ Μετζίτ. Έργο του Hart F. Βέλγιο. Κράμα χαλκού. Επίκρουστο (1850).
  • Αρ. Ταυτότητας: 13035-.