Μικρό Αλάμπορο Ημαθίας, οικία Αποστόλου Πανταζή. Αρχιτεκτονικό σχέδιο, όψη και κ 18648
  • Μικρό Αλάμπορο Ημαθίας, οικία Αποστόλου Πανταζή. Αρχιτεκτονικό σχέδιο, όψη και κάτοψη ανωγείου, του Αργυρόπουλου Γ. για τον Σύλλογο Ελληνική Λαϊκή Τέχνη, 1938
  • Διαστάσεις: 0,48 x 0,53 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 13103-ΑΛΑ/1/3