Βέροια, οικία Ρακτιβάν. Αρχιτεκτονικό σχέδιο, προσχέδιο πρόσοψης, του Δημήτρη Μω 18688
  • Βέροια, οικία Ρακτιβάν. Αρχιτεκτονικό σχέδιο, προσχέδιο πρόσοψης, του Δημήτρη Μωρέτη για τον Σύλλογο Ελληνική Λαϊκή Τέχνη, 1936
  • Διαστάσεις: 0,39 x 0,5 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 13103-ΒΕΡ/1/01