Βέροια, οικία Ρακτιβάν. Αρχιτεκτονικό σχέδιο, πρόσοψη, του Γιώργου Γιαννουλέλλη  18689
  • Βέροια, οικία Ρακτιβάν. Αρχιτεκτονικό σχέδιο, πρόσοψη, του Γιώργου Γιαννουλέλλη για τον Σύλλογο Ελληνική Λαϊκή Τέχνη, 1936
  • Διαστάσεις: 0,51 x 0,35 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 13103-ΒΕΡ/1/02