Κοζάνη, οικία Ρώμπαπα. Αρχιτεκτονικό σχέδιο, κάτοψη ορόφου, για τον Σύλλογο Ελλη 19004
  • Κοζάνη, οικία Ρώμπαπα. Αρχιτεκτονικό σχέδιο, κάτοψη ορόφου, για τον Σύλλογο Ελληνική Λαϊκή Τέχνη, 1936
  • Διαστάσεις: 0,47 x 0,38 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 13103-ΚΟΖ/8/6