Κοζάνη, οικία Αρμενούλη. Μακέτα, δυτική όψη, για τον Σύλλογο Ελληνική Λαϊκή Τέχν 19008
  • Κοζάνη, οικία Αρμενούλη. Μακέτα, δυτική όψη, για τον Σύλλογο Ελληνική Λαϊκή Τέχνη
  • Διαστάσεις: 0,7 x 0,31 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 13103-ΚΟΖ/9/4