Κολινδρός Πιερίας. Αρχιτεκτονικό σχέδιο, προοπτικό, ταμπάνι (δοκός αντιστήριξης) 19015
  • Κολινδρός Πιερίας. Αρχιτεκτονικό σχέδιο, προοπτικό, ταμπάνι (δοκός αντιστήριξης), του Μοναστηριώτη Ν. για τον Σύλλογο Ελληνική Λαϊκή Τέχνη, 1938
  • Διαστάσεις: 0,56 x 0,5 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 13103-ΚΟΛ/2/2