Κόνιτσα Ιωαννίνων, Παλιό Διοικητήριο(;). Αρχιτεκτονικό σχέδιο, κάτοψη ισογείου,  19022
  • Κόνιτσα Ιωαννίνων, Παλιό Διοικητήριο(;). Αρχιτεκτονικό σχέδιο, κάτοψη ισογείου, προσχέδιο, του Δημήτρη Μωρέτη για τον Σύλλογο Ελληνική Λαϊκή Τέχνη, 1937
  • Διαστάσεις: 0,7 x 0,5 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 13103-ΚΟΝ/1/2