Κόνιτσα Ιωαννίνων, Παλιό Διοικητήριο(;). Αρχιτεκτονικό σχέδιο, κάτοψη ισογείου,  19025
  • Κόνιτσα Ιωαννίνων, Παλιό Διοικητήριο(;). Αρχιτεκτονικό σχέδιο, κάτοψη ισογείου, του Δημήτρη Μωρέτη για τον Σύλλογο Ελληνική Λαϊκή Τέχνη, 1937
  • Διαστάσεις: 0,53 x 0,46 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 13103-ΚΟΝ/1/5