Μέτσοβο Ιωαννίνων, οικία Ποσποτίκη. Αρχιτεκτονικό σχέδιο, κάτοψη ορόφου, προσχέδ 19044
  • Μέτσοβο Ιωαννίνων, οικία Ποσποτίκη. Αρχιτεκτονικό σχέδιο, κάτοψη ορόφου, προσχέδιο, του Βαλάτα Γ. (;) για τον Σύλλογο Ελληνική Λαϊκή Τέχνη, 1938
  • Διαστάσεις: 0,5 x 0,35 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 13103-ΜΕΤ/2/7