Θεσσαλονίκη, ο ναός των Αγίων Αποστόλων. Φωτογραφικό αντίγραφο από γυάλινη πλάκα 25518
  • Θεσσαλονίκη, ο ναός των Αγίων Αποστόλων. Φωτογραφικό αντίγραφο από γυάλινη πλάκα του Fred Boissonnas, περ. 1903-1923. Η γυάλινη πλάκα βρίσκεται στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης.
  • Διαστάσεις: 30 x 24 cm
  • Αρ. Ταυτότητας: ΙΘ-184