Αεροφωτογραφία της Ύδρας, 1961. 25784
  • Αεροφωτογραφία της Ύδρας, 1961.
  • Διαστάσεις: 30 x 42 cm
  • Αρ. Ταυτότητας: ΙΘ-1333