Αναμνηστικό μαντίλι των Βαλκανικών Πολέμων, έφιππος ο στρατηλάτης Κωνσταντίνος,τ 25895
  • Αναμνηστικό μαντίλι των Βαλκανικών Πολέμων, έφιππος ο στρατηλάτης Κωνσταντίνος,του Κάρολου Χάουπτ
  • Διαστάσεις: 0,43 x 0,41 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 11122-