Τμήματα από λάβαρο που χρησιμοποιήθηκε από επαναστατικό σώμα το 1905 στο Θέρισο  25970
  • Τμήματα από λάβαρο που χρησιμοποιήθηκε από επαναστατικό σώμα το 1905 στο Θέρισο Κρήτης, της Αρετής Κουρμούλη - Τσιμπουνίδου 1905 (;).
  • Αρ. Ταυτότητας: 7368-