'Η Ανάστασις της Κρήτης", πάντα τοίχου. 25971
  • 'Η Ανάστασις της Κρήτης", πάντα τοίχου.
  • Αρ. Ταυτότητας: 4822-